Velkommen!

Torsdag 11. august er det klart for sommerutgaven av Iteratekonferansen 2016 på Holmen Fjordhotell i Asker.

Det blir mingling og kaffe fra 8:30.

Hovedsalen
Starter
Sal 2

08:50 - 09:00

Welcome words

09:00 - 09:30

7 habits of highly effective people

Rune og Mari tar for seg de 7 vanene fra boken skrevet av Stephen Covey og relaterer de til konsulentfaget og hvordan vi kan bli ansett som enda litt bedre hos våre kunder.

09:30 - 10:00

Spotify or: How I learned To Stop Worrying And Hack The Platform

Denne lyntalen vil være delt opp i 2 deler. Del 1 handler om hvordan jeg skrev en loader som modifiserte desktop applikasjonen og gjorde den reklamefri.
Del 2 vil omhandle en liten MITM metode som gjorde det mulig å laste ned musikken fra Web applikasjonen til Spotify.

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 10:25

Slepp bermen løs!

Programmer anarchy er en rimelig fersk post-agile "utviklingsmetodikk". Har hatt suksess i innovasjonshungrige domener hvor time-to-market er viktig.
Stort fokus på selvorganisering og teamsammensetning. Talken blir essensielt en "Wtf is Programmer Anarchy?".

Hvordan ble vi utsolgt?

Mange lurer på hvordan er det mulig at vi plutslig ble utsolgt? Mr. Pettersen kommer til å forklare det til oss.

10:30 - 10:40

ROM hacking

Introduction to ROM hacking old console games with examples and basic techniques

Din første pull request

"Feel free to submit a pull request". Noen vil kalle det en invitasjon, men for mange er det vanskelig og skummelt. Denne lyntalen vil gi en rask introduksjon til hvor enkelt, ufarlig, og givende kan være å gi tilbake til miljøet.

10:45 - 10:55

Få kontroll over avhengighetene dine

Pakkehåndteringssystemet NPM blir stadig mer populært, og vi tar inn og bruker eksterne pakker over en lav sko. Måten veldig mange av disse pakkene håndterer avhengighetene sine på, gjør det lett å miste kontroll over hva en tar inn i repoene sine og bruker.
I denne lyntalen vil jeg gi noen tips til hvordan vi kan få større kontroll over NPM-avhengighetene våre.

Pakkeparanoia

Alle fikk vel med seg den legendariske "Left-pad"-krisen tidligere i år. Etter det har pakkeproblematikken vært veldig aktuell. Er vi blitt for late? Stoler vi for blindt på at andre skal gjøre jobben sin? Svaret er JA. Pakkeparanoia er en reell ting og jeg skal prøve å banke litt paranoia i dere alle. For the greater good!

10:55 - 11:10

Pause

11:10 - 11:20

CSS modules

Modulær og gjenbrukbar CSS!
- Ingen flere konflikter - Eksplisitte avhengigheter - Slutten på globalt skop.

Læringsspill: Balanse mellom læring og underholdning

Balansegangen mellom læringsteori og gamification er noe mange utviklere glemmer eller ikke får til, som resulterer i spill som er kjedelige, eller som man ikke lærer noe av. Denne lyntaken vil gå gjennom teorien bak viktige prinsipper i utvikling av læringsspill, samt fallgruver å unngå.

11:24 - 11:34

Some swift shit

På grunn av EM 2016 henger jeg etter i forhold til wwdc (apple konferanse). Derfor er det umulig å kunne gi en god beskrivelse på dette tidspunktet.

Intro til Relay

Relay er et rammeverk som binder sammen React og GraphQL. Hvordan fungerer det? Hvilke fordeler og ulemper gir det?

11:37 - 11:47

Har vi mikrotjenester ?

Hos SPK beveger vi oss bort i fra en monolitisk-applikasjon og mot noe som kanskje blir en arkitektur basert på mikrotjenester.
Lyntale om hva som kjennetegner mikrotjenester og hvordan det passer med det vi gjør hos SPK. Som kanskje besvarer spørsmålet om vi kan si vi har mikrotjenester.

Typescript

De fleste har hørt om det, men kanskje ikke brukt det selv. Vi ser litt på syntax og hvorfor man vil bruke det.

11:50 - 12:00

Service workers - smartere caching og nettverk for webapplikasjoner

Progressive webapps er på vei inn - og vi overhører snakk om service workers ved kaffemaskinen, men hva er det egentlig?
Service workers er dynamiske proxier som sitter mellom webapplikasjoner, cache og nettverk. Vi kan styre nettverkstrafikk inn og ut, levere innhold raskere, håndtere push varslinger, støtte offline bruk og mye mer. Vi graver litt i denne teknologien og ser på hvordan dette fungerer og hvorfor vi bør bruke det.

tba.clj

Surprise talk from Erik who was so kind to take over Rana's spot lastminute.

12:00 - 13:00

Pause

13:00 - 13:30

Hjelp, vi skal kode funksjonelt i Java!

Java 8 åpnet slusene for funksjonell programmering (FP) i Java, men verktøykassen som følger med JDKen er ganske mangelfull. Man har ingen støtte for immutable objekter og datastrukturer, som er helt essensielt innen FP og hjelper deg å fjerne en rekke typer kodefeil. I tillegg mangler for eksempel mer høynivå mekanismer for parallellisering av oppgaver.
I dette foredraget vil vi gå igjennom et utvalg av tredjepartsbiblioteker som du kan ta i bruk for å bøte på disse problemene og gjøre Java-koden din ennå mer sikker og funksjonell!

Pockito.js

Pockito.js er et minimalistisk rammeverk for å håndtere app-state i javascript og kan være et godt alternativ til Flux og Redux.
Pockito har fokus på at det skal være enkelt å komme igang. Samtidig legger Pockito til rette for å få en oversiktlig og godt dokumentert app-state selv når kompleksiteten vokser. I tillegg er Pockito tilpasset til å fungere spesielt godt sammen med React. Presentasjonen vil introdusere Pockito og hvilke fordeler det gir, og vi vil se på likheter og forskjeller mellom Pockito og Redux. Hvis det blir tid skal vi ta for oss noen eksempler på hvordan Pockito kan brukes sammen med React og Firebase. For å få mest ut av presentasjonen er det en fordel å ha jobbet med JavaScript. Sjekk gjerne ut prosjektet på github.com/arnemahl/pockito.

13:30 - 14:00

Kan Rust gjøre webutvikling raskt, sikkert og effektivt

Programmeringsspråket Rust sies å være like raskt som C++, like sikkert som Haskell og like gøy å kode i som Python. Kan dette stemme? Kan Rust som server-side webutviklingsspråk være like enkelt å kode i som node.js, men mye raskere og sikrere? Jeg skal ta en gjennomgang av basic Rust, prøve å besvare noen av disse spørsmålene, og vise hva som finnes av verktøy for webutvikling i rust i dag.

Nightmare (?) on Elm Street

Elm er et relativt nytt, funksjonelt språk for frontend-utvikling, som både store og små utviklere har latt seg begeistre over. Men hvor godt funker det i praksis?
Tidligere har vi tatt for oss Elm sin filosofi, syntaks og features. I dette foredraget ser vi på et mer realistisk eksempel, der vi lager en enkel web-app og ser hvordan alt henger sammen. For de som ikke har sett på Elm før, fortvil ikke. Det viktigste blir repetert og forklart underveis. Dette foredraget er ment som en intro til Elm, men med et praktisk fokus.

14:00 - 14:15

Pause

14:15 - 14:45

Alt du ikke visste om Chrome Developer Tools

Chrome Developer Tools er tilgjengelig i alle Chrome installasjoner, men få kjenner til alle mulighetene. Å se på DOM elementer og lese console output er kjent for mange, men den kan også brukes som editor, analysere ytelse og finne minnelekasjer. Etterhvert som Javascript-applikasjoner blir mer komplekse blir avansert bruk av Chrome Developer Tools nødvendig for å skjønne hvordan applikasjonen fungerer.

Javaslang : Funksjonell programmering i Java

Nye open source biblioteker tar Java små skritt i riktig retning. Flere konsepter fra Guava og JodaTime er nå del av Java 8 og behovet for disse bibliotekene er nå nesten borte. Men selv om Java 8 introduserte flere funksjonelle konsepter har det fortsatt sine mangler. Javaslang er et elegant bibliotek for Java 8 som tar funksjonell Java til et nytt nivå.

14:45 - 15:15

SCIENCE! It works!

Redd for å refaktorere kode? Er du usikker på om din nye versjon gir det samme resultatet, eller om den egentlig er bedre med lasten dere opplever i produksjon.
Med Science trenger du ikke lure! Kjør den gamle og nye koden i parallell! *insert science meme gif here*

Designmetode. Lean Startup vs. Design Thinking

Mine erfaringer som mangeårig designer på digitale prosjekter. Hva er egentlig designmetode? Kan den være smidig? Hvordan få design og utvikling til å spille sammen, og hva har dette å gjøre med Sprint-boka til Google Ventures?

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 15:42

Erfaringer med Routes

Jeg skal fortelle hva jeg har lært av å drive med Routes og hvilke tips jeg har til andre som har lyst til å prøve det samme.

15:45 - 16:00

Å jobbe i Norge som en utlending

Hvordan de som kommer fra en andre land finner arbeidsmiljøet i Norge? Hvordan er det å jobbe som (nesten) den eneste utenlandske i en Norsk firma? Hva er de barriere som mann møter i hverdagene? Du får en tur rund opplevelser knyttet til jobb og arbeidsmiljø - fra en utlending synspunkt. Illustrert med tegneserier.

16:00 - 16:30

Platform Revolution

Ordet "plattform" har vært brukt og misbrukt i åresvis, til å beskrive alt fra backendsystemer til merkevarebygging. I årene som kommer vil vi se det mer og mer brukt til å beskrive digitale tjenester som knytter sammen noen som kan produsere noe med noen som har et behov. Et annet ord for slike plattformer er digitale markedsplasser, der typiske eksempler er AirBnb, Uber, Google og Amazon. Plattformer som dette har noen unike skaleringsegenskaper, som gjør at de kan være i stand til å utfordre og utkonkurrere de mest stødige selskaper. I tillegg står plattformer for en desentralisering og demokratisering av ressurser, som mange mener til syvende og sist blir en revolusjon som vil transformere samfunnene vi lever i.
Innlegget handler om hvordan plattformutviklere tenker, fra kjerneinteraksjon til arkitektur til skalering. Det er relevant både for kundeoppdragene våre (mange av våre kunder møter sterk konkurranse fra nettopp plattformer) og for våre ventures (de fleste ideen er plattformer). Passer for alle, krever ikke spesielle forkunnskaper.

16:30 - 17:00

Overraskelse